2015

We are here - Exhibition at Galleri Thomassen

Press Release (in Swedish)

Stora Galleriet

7 - 29 mars 2015

"We are Here" - BA2 Fri Konst, Akademin Valand

Amanda Björk, Andreas Braun, Snöfrid Caldeborg, Björn Camenius, Emil Carlsiö, Ann-Sofie Claesson, Therése Hurtig, Kim Jansson, Maja Kristine Johansson, Johan Rikenberg, Alexander Skats, Erik Lagerwall

Bakgrund.
”We are here” är ett samarbete mellan Paul Thomassen och BA2 Fri Konst på Akademin Valand.  Samarbetet är del i undervisningen för BA2 och har fokuserat på galleriets historia, varför det finns gallerier. Paul har berättat om Galleri Thomassens tillkomst och utveckling till den form som galleriet har idag. Vi har fått information om hur galleribranschen kan fungera och kunskap om regionala skillnader. 
 
Vi har mött konstnärer i samband med deras utställningar på galleriet och har fått ta del av deras perspektiv kring hur ett samarbete mellan konstnär och galleri kan se ut. I dessa samtal har konstnärerna givit sin syn på vad de tycker är viktigt att beakta i arbetet som konstnär och hur man kan vårda en karriär. 
Alla dessa möten präglades av generositet och dialog.  
 
Utställningen “We are Here” är den andra av tre utställningar för BA2-studenterna.
Syftet med utställningarna är att ge studenterna möjlighet till orientering i hur förutsättningar och krav skiljer sig åt i olika utställningssammanhang.
 
Den första utställning som genomfördes var “Fail again, Fail Better” 28/11-4/12 2014. I utställningen fokuserade studenterna på experimentet och att arbeta utanför den egna komfortzonen. Verken visades på Galleri Rotor2 på Akademin Valand, Galleri Entrance samt projektrummet Geskel Salomon i samband med OPEN HOUSE som är ett återkommande event där Akademin Valand gör verksamheten publik. 

OPEN HOUSE 2014 hade uppskattningsvis 1000 besökare. 
 
Den tredje och avslutande utställningen visas på Göteborgs Stadsmuseum den 20 maj 2015 och kommer att pågå hela sommaren. De verk som då kommer visas tar sin utgångspunkt ifrån den egna relationen till Göteborgs och Västra Götalandsregionens historia. En del av verken föds ur en dialog med objekt från museets magasin eller interagerar med de existerande samlingarna I museets olika avdelningar.
 
Jag vill rikta ett stort tack till Paul Thomassen för hans generösa attityd,
där han delat med sig av sin kunskap och erfarenhet samt ställt sina lokaler till förfogande för studenterna på Fri Konst från Akademin Valand.

Peter Ojstersek.

Ansvarslärare för BA2 och Lektor i Fri Konst vid Akademin Valand.